Click Here to Verify Your Membership
Wife કનફેશન

Ghana  Vakhat thi લખવાનુ બહુ મન થાઈ છે કે બધા સાથે શેર કરુ.
મારા મેરેજને વીસ વર્ષ થવા આવ્યા.
 
મને યાદ છે પેહલી વાર મારાપત્ની કનફેશન શબ્દ બોલ્યા હતા. રવીવાર નો બપોર પછી નો સમય હતો . અમે કેન્યા ના એક નાના ટાઉન મા રેહતા હતા. હુ સાઈટ ફોરમેન હતો રવીવારે કામબંધ હોય અડધો દીવસ થોડુપેપર વર્ક હોય, એ દીવસ સવારે ડોકટરની એપોઈનમેંટ હતી એટલે મોડેથી ગયો હતો તો ત્રનેક વાગે બધુ પતાવી ને ઘરે આવ્યો હતો.
 
ત્યારે લગ્ન ને હજુ બે વર્ષ જ થયા હતા. લગ્ન પછી તરતજ આફરીકા જોબ કરવા આવી ગયો હતો. એને પણ એક વર્ષમા બોલાવીલીધી હતી.
 
ગૌરી જરાય મુડ નોહતો સુનમુન  બેઠી હતી ઘણુ પુછયુ પણ કઈ બોલતી નહોતી. ફરીવાર પુછયુ કે તબીયત તો સારી છે ને, નહીતો પાછા ડોકટર પાસે જઈ આવીયે. ત્યારે ધીમેથી એટલુ બોલી ડોકટર નુ નામ ના લેતા. હવે મને સમજાયુ કે કંઈક માનસીક પ્રેાબલેમ છે એટલે મે થોડી વધારે પુછપરછ કરી. 
 
શું  થયુ છે જાનુ ? તુ કહીક વાત કર તો ખબર પડે.
કોઈએ કાઈ કીધુ ? તુ મને તો બધુ કહી શકે છે. બોલ ને શુ થયુ છે. 
તમે નારાજ તો નહી થઈ જાવ ને ? પ્રોમીસ કરો.
એમા નારાજ શું થાવ હુ તો તને કેટલા ટાઈમ થી પુછુ છુે તારે કોઈ બીજા સાથે સેક્સ કરવુ હોય તો મને કહે હુ બધુ એરેંજ કરી આપુ. 
હા મને ખબર છે એટલે તો કેહવાની હીમત કરુ છુ.
હા પણ તને એક સજા મળશે.
શું ?
 
બેડરુમ મા ચાલ એટલે કહુ. અને મને બધુ ડીટેઈલ મા કેહવુ પડશે. બોલ તૈયાર છે ? 
ચાલો એનો વાંધો નથી. થેન્ક્યુ.એમ કહી તણે મને સરસ હગ કર્યુ. 
અમે બેડરુમ મા ગયા હુ સુતો અને એ મારી છાતી પર માાથુ રાખી ને સુતી મે તેનો હાથ લઈ મારા લીંગ પર રખાવયો. તેણે હાથ બરમુડાની અંદર કરી અને નીકર ની અંદર મારો આખો લંડ જે હજુ અર્ઘ સુષુપ્ત વસ્થામા હતોતેને પકડી લીધો. 
મે કહ્યુ હવે તુ કહે શુ થયું ? સેક્સ કર્યુ ? ડોકટર સાથે ? 
હા હુ બહુ એક્સાઈટ થઈ ગઈ હતી.
એમ નહી સેક્સ આ ઈ મીન એનો લંડ તારી ચુત મા લીધો ?
હા તો એનેજ સેકસ કેહવાય ને. 
સાચે જ ? કે મને બનાવે છે ? એનો લંડ તારી આ ચુત મા? એમ કહી મે મારી આંગળી એની ચુત મા નાખી.
એ કહે હા પણ સોરી હુ બહુ એક્સાઈટ થઈ ગઈ હતી. તમે નારાજ તો નથી થયા ને ?
અરે, ના ગાંડી પેહલી વાર કંઈક મને ગમે તેવુ કામ કર્યુ છે. બઘા પતી પત્ની એ એક બીજા ને છુટ આપવી જોઈયે અને લેવી જોઈયે. પતીઓ ને બહુ વાંધો ના હોય. પત્નીઓ એ આવુ ચેરીટી વર્ક કરવુ જ જોઈયે.
કેમ  આ ચેરીટી વર્ક ?
એ તને પછી સમજાવીસ. પેહલા કહે કેવી રીતે તુ ચોદાય ગઈ. 
(સવારમા અમારે દસ વાગ્યાની એપોઈનમેંટ હતી - ગૌરી ને ધણી વખત પેડુ મા દુખાવો થતો એટલે એક વખત ગાઈનેકોલોજીસ્ટ ને બતાવી દઈયે. રવીવારે આમતો બંઘ હોય પણ અમને સ્પેસ્યલ કેસ મા એપોઈનમેંટ આપી હતી. નાનુ ટાઊન હતુ એકજ  મેઈલ ગાઈનેકોલોજીસ્ટ અવેેબલ હતો. ગય એટલે થોડી બીજી વાતો થઈ ગૌી ને માસીક ની હીસ્ટરી પુછી. પછી મને કહ્યુ ફીઝીકલ ચેકઅપ કરવુ પડશે મેડમને  ચેકઅપ રુમમા જવાનુ કહ્યુ.
અમારી ડાબી તરફ ગાયનેક નું ચેક અપ ટેબલ હતું વચ્ચે ગ્રીન કલર નો પડદો હતો, નર્સે આવી ને બન્ને તરફ થી પડદો ખેંચી લીધો. હુ બાજુ રહી ગયો અને ડોકટર પેહલી બાજુ થઈ ગયા. નર્સ થોડી વાર બાજુ થોડી બાજુ થયા કરતી હતી. થોડી વાર મા મારા પત્ની ની સલવાર અને પાયજામો પડદાની પેલી બાજુ ફ્લોર પર પડેલા ટ્રે જેવા બાસ્કેટ મા પડયા. થોડી વાર મા બ્રા પણ આવી અને પાછળ જાગીંયો પણ પડ્યો. મારા પેંન્ટમા સળવળાટ ચાલુ થઈ ગયો. ઇંદ્રનું દષ્ય જોવાની અદમ્ય ઈચ્છા થઈ ગઈ. પડદા ને જરા આઘો પાછો કરી જોયો પણ બન્ને તરફ થી આવતા પડદાનો ઓવર લેપ વધારે હતો એટલે કંઈ દેખાયું નહી. મારી હલચલ ને કારણે નર્સે તરફ આવી ને જોયું એનું ધ્યાન પડતા હુ સ્થિર થઈ ગયો અને ધીરેથી થોડો ઊચકેલ પડદો પાછો મુકી દીધો અને સરમાયને મે નીચું જોવા લાગ્યો. કદાચ મારી સ્થીતી સમજી ગઈ હશે તેણી ત્યાં થી જરા દોરી પુલ કરી તો પડદા નો ઓવરલેપ નીકળી ગયો અને જરાક આઘો કરવાથી હુ જોઈ શકુ તેવું થઈ ગયું. મે આંખથી તેનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. અંદર જરાક નજર કરી તો ડોકટર અને ગૌરી સામસામા ઊભા હતા. ગૌરી નગ્નતામા અતી માદક લાગતી હતી. ડોકટર તેના સ્તનો એક પછી એક દબાવતો હતો. પછી ગૌરી ને ટેબલ પર ચતા સુઈ જવા કીધું. ગૌરી ટેબલ પર ચડવા જેવી પાછળ ફરી ત્યારે મારુ ને ડોકટરનુ ધ્યાન  તેના માદક કુલા ના થનગનાટ પર હતું. ડોકટરે તો તેને ચડવામાં હેલ્પના બહાને કુલા પર હાથ મુકી તેને સપોર્ટ કર્યો. ચતી સુતી, નર્સે પગ પહોળા કરાવી સાઈડના પગના સ્ટેન્ડ પર રખાવ્યા. ડાબી સાઈડ થી તેની ચુતસાવ ખુલ્લી હશે. હવે ડોકટર ડાબી બાજુ ગયો બન્ને પગની વચ્ચે ઊભો ઊભો રહી ને તપાસ કરતો હતો મારા ખ્યાલથી ચુતમા આંગળી નાંખી હશે હુ વચારતો હતો કે કેવી મજા આવતી હશે બીજા ની બાયડી ની ચુત મા આંગળી નાંખવાની. થોડીવાર બે પગ વચ્ચે રહ્યો પછી બહાર સાઈડમા આવી પેટ પર જુદી જુદી જગ્યા દબાવ્યુ, થોડીવાર નાના સ્ટુલ પર ચડી બીજી સાઈડ દબાવ્યુ. અચાનક ગૌરી પગ એકદમ ઊંચા કરી છેક છાતી સુધી લઈ ગઈ કદાચ બહુ એકસાઈટ થઈ ગઈ હોય તેવું લાગ્યું. મને લાગ્યુ અહીંથી થોડો ટાઈમ નીકળી જવા દે જો એકાંતમાં કંઈક થાય તો. મે નર્સ ને કહ્યું I come back in 10 min to 15 min. ગૌરી સાંભળ્યું હશે બહાર જાવ છો ? જલદી પાછા આવજો.હુ ત્યાથી કાર લઈને નીકળી ગયો.)
ગૌરી કેહવાનુ ચાલુ કર્યું. એને તો એમજ હતું કે તે અંદર ગઈ પછીની મને કાંઈ ખબર નથી.
પેલી ગાઉન આપ્યું પણ ધોયેલુ લાગ્યું નહી વાસ આવતી હતી એટલે ના પહેર્યું, એટલે બ્રા અને નીકર પહેરી રાખ્યા પણ ડોકટરે અંદર આવતા કીધું કે કાઢવા પડસે. પછી ઊભા ઊભા છાતી ચેક કરી, વારા ફરતી બન્ને દબાવ્યા. પછી નીપલો પણ દબાવી વારા ફરતી ચીમળી નાંખી. એને દબાવવાની શી જરુર હશે શી ખબર? તમને ખબર છે નીપલ દબાય એટલે કરંટ આવવાનો ચાલુ થઈ જાય છે મને. પછી મને ટેબલ પર સુવા નું કહયુ અને પછી હુ ચડવા જતી હતી તો કુલ્લો પકડી ને મને ટેકો કર્યો ત્યારે લાગ્યું કે પુરેપુરો લાભ લેવા તૈયાર છે. પછી આંગળીઓ નાખી ને અંદર તપાસ કરી. પછી સાઈડ મા આવી પેટ દબાવી ને ચેક કર્યું. પાછો પેલા નાના સ્ટુલ પર ચડી ને બીજી સાઈડ ચેક કરતો હતો પણ મારી નજર પડી તેના પાયજામા પર, ધુધરો બહુ મોટો થયેલો દેખાયો પેન્ટ ની અંદર. હુ મને રોકી ના શકી મે ડાબા હાથ થી પકડી લીધો. તેણે મારો હાથ લઈને અંદર નખાવ્યો. મે એનો પકડ્યો તો એટલી એકસાઈટ થઈ ગઈ કે પગ એકદમ ઊંચા થઈ ગયા એણે પાછો મારી ચુત પર હાથ મૂક્યો મારી એકદમ પાણી પાણી હતી. મે એનો એકદમ હાથમાં દબાવ્યો હતો. ત્યાં તમે નર્સ ને કંઈ કીધું તે સમભળાયુ, સવારમાં તમે કેહતા હતા કે તને મુકી ને સાઈટ પર જવું પડશે ચાવી આપવા, એટલે થયું કે તમે જાવ છો. એટલે મે કીધું તરત આવજો.
 
મે કહ્યું ઊભી રહે બહુ જોર થી દબાવમા, મારો લડ છે ડોકટર નો નથી, ચાલ તેની માથે બેસી જા રેહવાતુ નથી.
આપડે ગુજરાતીમાં વાત કરી એને સમજાયુ નહી ને કદાચ તમે અંદર આવો એવી બીક લાગી હશે એટલે સીન્કમા જઈ ને ગ્લોઝ ઊતારી હાથ ધોવા લાગ્યો. મને થયું કે પુરુ હવે. એટલે હુ પણ ઊભી થઈ, ગંધારુ ગાઉન લઈ ને ટોઈલેટમા જતી રહી. પીપી કરી નીચે બધુ સાફ કરી અને ગાઉન પહેરી ને બહાર આવી.
તે તરત મારી પાસે આવ્યો મને પુછ્યુ કે વેર ઈઝ યોર હસબન્ડ ? મે કહ્યું હી વીલ બી બેક ઈન ટન મીનીટસ. હુ તરત મારા કપડા લઈ ને પેહરવા લાગી. એને શું કરવું સમજાતુ નહોતુ. મને કહે વેઈટ વેઈટ અને તે બહાર ગયો ઝડપથી અને નર્સ સાથે કંઈક વાત કરી તરત પાછો આવ્યો. હુ તો ગાઉન પહેરેલી પહેલા બેઠી હતી ત્યાં પેસેંન્ટ ની ચેર પર બેસી ગઈ. મને પાછો આવી ને કહે લેટસ ફીનીસ. હુ કંઈ બોલી નહી સાંભળ્યું હોય તેમ બેઠી રહી. મારી પાસે આવ્યો અને બાજુ થી હાથ પકડ્યો અને કહ્યું મામા, લેટસ ફીનીસ. મને થયું વધારે નાટક કરીસ તો ક્યાંક ઠરી જશે. મે ઊભા થતા કહ્યું કેન વી લોક ડોર ? સાંભળતા એનો ચહેરો એક દમ ખીલી ઊઠ્યો અને ઝડપથી દરવાજો લોક કર્યો અને મને કહે જૂડી ઈઝ આઉટ સાઈડ સી વીલ ટેલ અસ.
મે ત્યાં સોફા પર લાંબી ગાદલી લીધી ને અંદર ગઈ. પણ મારી પાછળ આવ્યો. મે ફ્લોર પર ગાદલી મુકી દીધી અને ઊભી રહી, મારી સામે ઊભો રહ્યો મને થયું કે લોલીપોપ વેળા કરશે મારે પહેલ કરવી પડશે. એટલે મે ગાઉન ની દોરી છોડી દીધી. એણે ખેંચવા લાગ્યું. હુ પાછી સાવ નાગી થઈ ગઈ. એણે મારા ફરી ધાયા પકડ્યા મે એનો લડ બહાર થી પકડ્યો અને પાયજામો ખેંચ્યો સમજી ગયો અને બટન ખોલી નાંખ્યા, પટ કરતો પાયજામો નીચે પડી ગયો એને નીકર પણ ઊતારી નાંખ્યો. હુ એનો લંડ જોવા માટે અધીરી થઈ ગઈ હતી. લંડ સરસ ચોખ્ખો ને તંદુરસ્ત હતો. મે હાથમાં પકડી લીધો મને પાછળ કુલ્લા પર હાથ ફેરવવા લાગ્યો. મે એને કોન્ડમ લયાવવાનુ કહયુ. એક ડ્રોવર મા વાંકો વળી ને લઈ આવ્યો અને ઉપરનુ ટી સર્ટ પણ કાઢી નાંખ્યું. પણ સાવ નાગો થઈ ગયો. હુ ગાદલી પર બેસી ગઈ હતી આવી ને એનો લડ મારા મોઢા પાસે રાખી ને ઊભો રહ્યો મે એના ઘૂઘરા ને હાથી રમાડ્યા અને નીચે ચતા સુવા નું કહ્યું અત્યારે ટાઈમ નથી ચૂસવાનો. તો પણ તેણે મારા હોઠ પાસે ઠપકાર્યો, મને થયું કયા ના પાંડુ એક વખત સરસનુ ટીપ ચૂસી ને વહાલી વહાલી કરી દીધી. એના ગોટીયા બહુ લંબા હતા તો મને તે થોડી વાર રમાડ્યા. પછી નીચે સુઈ ગયો અને મે તેને કોન્ડમ પહેરાવ્યો. અને હુ તેના ઊપર બેસવા જતી હતી મને તેના મોઢા તરફ પુલ કરી ને તેના પર બેસાડી, બકરી ની જેમ ચપચપ ચુત ચાટી ગયો. મે પાછા ઊભા થઈને તેના લંડ પર લેન્ડીગ કર્યું કયારની તડપતી હતી તેનો અંદર નાખવા માટે. હવે હાસ થઈ. નીચેથી ઊંચો થઈને ધક્કા મારવા લાગ્યો. બસ પછી મે ઊપર નીચે થઈ હુ થઈ ગઈ. પછી તેણે મને ડોગી સ્ટાઈલમા ધણા ધક્કા માર્યા પછી એનું પણ નીકળી ગયું. ચુતમા એકદમ લોડ કાઢ્યો. કોન્ડમ હતો એટલે ચિંતા નહોતી. લાઈટ જતી રહી હતી એટલે બન્ને પરસેવે રેબજેબ હતા. પછી ઊભા થઈ કપડા પહેરી લીધા. ત્યાં તો તમે આવ્યા.
પછી મે પણ ડોકટરની જેમ ધક્કા મારી મારુ પુરુ કર્યું.
તે બોલી હવે પાછા રાત્રે પણ આવાજ ધક્કા મારી દેજો. મે કહ્યું વાહ ડોકટર તારી દવાથી ફેર પડ્યો, પેલા વીક મા એક કે બે વાર મળતું હતું અને એક દીવસ મા બીજી વાર.

Quote

Online porn video at mobile phone


indiansexy imagehinde sax khaniexbii rape storieskajal agarwal fuckingindian telugu kathalushakela sex photostelugu hot stories in telugu scripthot desi girls exbiigay sex kahaniyaroman urdu incest storieskama sutra with real peopleincest sex novelindian sex kahaniya hindimarathi sex picturestai xxx sexakkavin aasaixxxn storyneha nair sex picurdufont sexy storiestelugu mom sextamil sex stories read onlineantervasna hindi sexy storiesgandi sex kahaniyatelugu boothu sex storiesmaa magixxx actress picturebur me pelourdu sex yum storybap beti kahanimallu sessex story in tanglishreal life exbiibangla ixxxsexcomics pdfesx storiesmaa ko choda sex storyladke ki gandnanga bollywoodchoot chudai hindibua sex storychudasi bursex stories hindi marathitelugu sex stories telugulourdu sex stories in urdu writingtelugu pukulu picsreal life aunty photosarpitha aunty picsindian sex stories in marathiseduce kiyahindi sex stories of chudaidd boob picsnamita big assdesi incest chudai storieshindi sexy storye.comboobs suck free videoshindi sax stori.comtelugu sex stories hot hotxxx telugu sex videossister bro sex storybodypainting xxxhot aunti imagehindi font erotic storylund penisesi porntelugu hardcoresaathiya star plus serial storyindian randi picsreal life aunty boobsamma puku kathalutoh sexbadi behan chota bhailund choot chudainepali dexlund choot metamil sex stories with photosblue fiilmstamil videos.illlll