Click Here to Verify Your Membership
First Post Last Post
Incest माझी स्वप्नपरी शिवानी ...

सॉरी वेळ मिळत नसल्याने सतत अपडेट देता येत नाहीत

Quote

“ आणलाय बाबा नाहीतर तू आम्हाला घरात कुठे येऊ दिल असतस?” शिवानी हसत हसत म्हणाली..
आम्ही घरात शिरताच शिवमने शिवानीच्या हातातील पिझ्झा बॉक्स खेचून घेतला आणि तो किचनमध्ये पळाला. “ शिवम हात धुतल्याशिवाय खायचं नाही हा..मार खाशील नाही तर..” शिवानी त्याला ओरडून सांगत होती पण हा मात्र आत जाऊन त्या पिझ्झावर तुटून पडला होता.
शिवानी आपल्या रुममध्ये शिरली तसच मी तिच्या मागोमाग तिच्या रुममध्ये गेलो आणि दरवाजा लाऊन घेतला.
“ अरे..दरवाजा का बंद केलास?”
“ तुझ्याशी बोलायचं आहे..”
“ काय बोलायचं आहे ?”
“ आज रात्री शिवम झोपल्यावर माझ्या रुममध्ये ये ..”
“का?”
मी का बोलावतोय हे शिवानीला चांगलच माहित होत पण ती मुद्दाम मला विचारत होती.
“खरचं सांगू.. का ते ?”
“ सांग न..”
“ मला तुला जवळ घ्यायच आहे किस करायचं आहे तुला नागड करून तुझ्या शरीराला जवळून बघायचं आहे .”
“ पुरे..तू न बोलायला लागला ना कि काय पण बोलतोस जा आता बघते मी रात्री ..”
“ अजून एक ..”
“ आता काय ?”
“ रात्री येताना हा टी शर्ट घालून ये ..”
“ ठीक आहे ..”
“ फक्त टी शर्ट...”
“ काय ??” शिवानी जवळ जवळ किंचाळलीच..
“ मला तुझ्या मांड्या...”
“ बस्स..” मला अर्ध्यावरच थांबवत शिवानी बोलली..
“ तू आता जा मला चेंज करू दे..”
माझ्या समोरच चेंज कर अस मी सांगणार होतो पण एवढ्यात “ताई..” अशी शिवमची हाक ऐकू आली त्याने दोघांना एका रुममध्ये बघितल असत तर प्रॉब्लेम झाला असता म्हणून मी लगेच रुमच्या बाहेर पडलो आणि तेवढ्यात शिवानीने चटकन दार लाऊन घेतले.
बाहेर जाऊन मी आणि शिवम TV बघत बसलो थोड्या वेळाने शिवानी सुद्धा आम्हाला जॉईन झाली. TV बघतानाच तीच्या मांड्यांना हात लाव तिच्या खांद्यावर हात ठेव असे प्रकार मी शिवमच्या नकळत करत होतो. शिवानी सुद्धा या सगळ्याला हसून दाद देत होती. हे सगळ चालू असतानाच माझ अर्ध लक्ष मात्र घड्याळाकडे होत . साडेनऊ झाले तस मी शिवानीला म्हटल “ चला शिवानी जेवायला बसुया शिवमच काय त्याने पिझ्झा खाल्लाय त्याला भूक नसेल.”
“ मी जेवणार नाही मला झोप येतेय...”
शिवमच्या तोंडून हे वाक्य ऐकताच मी कमालीचा सुखावलो तरीही त्याला उपाशी कस झोपवणार म्हणून मी त्याला थोडस जेव असा आग्रह करत होतो. शिवानी मात्र थोडी गप्प गप्पच होती. तिला रात्री माझ्यासोबत झोपण्यात काही प्रॉब्लेम नव्हता पण फर्स्ट टाईम असल्यामुळे कदाचित तिला थोड टेन्शन आल्याच तिच्या चेहऱ्यावर दिसत होत. अचानक नको बोलली तर सगळाच प्लान फसायचा हि भीती सुद्धा होतीच. त्यामुळे मी तिला फारस काही बोलत नव्हतो. शेवटी शिवम जेवायला तयार झाला आणि आम्ही जेवायला बसलो.
तस पाहता भूक कोणालाच लागली नव्हती शिवमला झोप येत होती शिवानी तिच्या टेन्शन मध्ये होती आणि मी माझ्या.. त्यामुळे आज सगळे जरा शांत शांतच होतो. जेवण आटोपलं तस मी सगळ आवरून घेतल. शिवमला जरी झोप येत असली तरी “ दीदी तू ये नाहीतर मी नाही झोपणार” अस म्हणत होता
शेवटी मी “ शिवानी शिवम चला खूप वेळ झालाय चला झोपायला...” अस म्हणून दोघांना गुड नाईट विश केल. शिवमला Hug करून जेव्हा शिवानीला Hug केल तेव्हा मी तिच्या कानात बोललो..” त्याला झोपवून लवकर ये मी वाट बघतोय..आणि अजिबात घाबरू नकोस ट्रस्ट मी ..” शिवानीने होय म्हणत मान डोलावली आणि दोघेही आपल्या रुममध्ये गेले. ते आत जाताच मी हॉल मधली लाईट बंद केली व माझ्या रुममध्ये गेलो. छाती जोरजोरात धडधडत होती गेली कित्येक वर्ष जिच्या नावाने मुठ मारली ती शिवानी आज स्वतःहून माझ्यापाशी येणार होती. पण तरीही आज पहिल्याच दिवशी तिला थोड मोकळ करण गरजेच होत तिच्या मनातली भीती काढण गरजेच होत ती एवढ्या जवळ आली असता तिला झवल्याशिवाय मी सोडणारा नव्हतो पण घाई करून उपयोग नव्हता... असा विचार करता करता बराच वेळ झाला पण शिवानीचा काही पत्ता नव्हता. ऐनवेळी घाबरून हिने विचार बदलला कि काय अशी शंका माझ्या मनात येऊन गेली. पण एवढ्यात माझ्या रूमचा दरवाजा उघडला आणि शिवानी आत आली...
येताना माझ्यासाठी एक हॉट सरप्राईज घेऊन आली होती. कारण तिने मी सांगितल्याप्रमाणे फक्त टी-शर्ट घातला होता. कंबरेच्या खाली जेमतेम दोन बोट असणारा टी-शर्ट तिची चड्डी झाकत असला तरी तिच्या कोवळ्या लुसलुशीत मांड्या सताड दिसत होत्या.

Quote

Woww khupch mst plzzz
Lavkar update dya....

Quote

Update plzzzz

Quote

Update bhai

Quote

Update dya

Quote

येताना माझ्यासाठी एक हॉट सरप्राईज घेऊन आली होती. कारण तिने मी सांगितल्याप्रमाणे फक्त टी-शर्ट घातला होता. कंबरेच्या खाली जेमतेम दोन बोट असणारा टी-शर्ट तिची चड्डी झाकत असला तरी तिच्या कोवळ्या लुसलुशीत मांड्या सताड दिसत होत्या. तिला त्या अवस्थेत बघतच माझा लंड शिवशिवत होता.
“ दरवाजा बंद कर “ माझी अपेक्षा होती ती दरवाजा बंद करण्यासाठी वळेल आणि मला तिचे गरगरीत नितंब पाहायला मिळतील पण तिने माझा विचार ओळखला आणि मागे न वळता तसच उभ राहून हात मागे करून दर बंद केल. भीती तिच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होती प्रथम ती दूर करण आवश्यक होती म्हणून मी म्हटल..” शिवानी...जवळ ये नं....” शिवानी आत येताना मान खाली करूनच आली होती. मी जवळ बोलावल्यावर ती माझ्या जवळ आली पण मान खाली करूनच..मी तिझ डोक दोन्ही हातांनी धरून वर केल आणि तिच्या मखमली ओठांवर माझे ओठ टेकवले. मी आळीपाळीने तिचे दोन्ही ओठ चोखत होतो. शिवानीच्या हातांचा विळखा माझ्या कंबरेवर पडला होता. मी तीच डोक सोडल आणि तिच्या गरगरीत नितंबांवर माझा होत नेला. तिचे नितंब फार मोठे नव्हते पण त्यावरून हात फिरवताना त्यांना दाबताना माझा लंड अजून ताठ होत होता आणि त्याची जाणीव शिवानीला होत होती. जवळपास पाच ते दहा मिनिट आम्ही त्याच अवस्थेत होतो एव्हाना शिवानी आपली जीभ माझ्या तोंडात टाकून माझ्या जीभेशी खेळत होती. शेवटी मीच तिच्यापासून बाजूला झालो आता आम्हाला काहीही बोलायची गरज नव्हती मी शिवानीच्या टी शर्टला हात घातला तर तिने आपले दोन्ही हात वर केले मी क्षणार्धात तिचा टी शर्ट तिच्या शरीरापासून वेगळा केला. तिचे स्तन फार मोठे नव्हते पण फार सुंदर आणि आकर्षक दिसत होते तिच्या स्तनांवर गोंडस गुलाबी टोकदार निपल्स होती. त्यांच्या बाजूला ५० पैशाच्या नाण्याच्या आकाराचे तपकिरी रंगाचे वर्तुळ होते. त्या कोवळ्या स्तनांना पाहताच मला स्वतः वर कंट्रोल ठेवणे अशक्य होते मी झटकन तिचा एक स्तन माझ्या तोंडात घेतला आणि दुसरा माझ्या हाताने अक्षरक्ष कुस्करत होतो शिवानीने माझे डोके आपल्या स्तनावर दाबून धरले होते आणि तोंडातून ,” आह..हळू....स्स्स...हळू कर न दादा..” असे बोलत होती ते सर्व ऐकून मी अजूनच उत्तेजित होत होतो.. काही वेळातच तिची स्तनाग्रे टरारून फुगली होती तीच आह आह अजूनच वाढल होत. मला स्वतः वर कंट्रोल ठेवण अशक्य होत होत मी माझा शर्ट झटक्यात काढून टाकला आणि पुढच्याच क्षणी माझी बर्मुडा अंडरवेअर सकट खाली केली माझा लंड टरारून फुगला होता अंडरवेअर काढताच तो टणकन बाहेर आला. माझा लंड पाहताच शिवानी दोन पाउल मागे गेली..
“ काय झाल?”
“ ते खूप मोठ आहे”
“माहित आहे. पण आज तुला ते काही त्रास देणार नाही आहे”..अस म्हणून मी तिला पुन्हा मिठीत घेतलं. मला आज बोलण्यात जास्त वेळ घालवायचा नव्हता. माझा लंड तिच्या नाभीवर लागत होता त्याला कितीही दाबल तरीही तो पुन्हा स्प्रिंग सारखा टन कर वर येत होता. मी तिथेच गुडघ्यावर बसलो तर शिवानीची नाभी माझ्या चेहऱ्यासमोर होती मी झटक्यात तिची चड्डी खाली खेचली शिवानीला याची अजिबात कल्पना नव्हती मी चड्डी खेचताच ती हाताने आपली योनी झाकण्याचा प्रयत्न करू लागली तर मी तिचे दोन्ही हात बाजूला केले. शिवानी आता पुरती हतबल झाली होती तिचे दोन्ही हात मी घट्ट पकडले होते आणि तिच्या समोर गुडघ्यावर बसलो होतो. तिने आपले डोळे गच्च मिटून घेतले होते पण मी मात्र माझ्या डोळ्यांनी विधात्याची सर्वश्रेष्ठ रचना पाहत होतो.
शिवानीच्या कंबरेवर केसांची बारीक ल्ह्व होती. आणि दोन्ही मांड्यांच्या मध्ये मक्याच्या कणसावर जे सोनेरी केस असतात तसे बारीक केस होते. केस जास्त नव्हते त्यामुळे त्यातून तिच्या नाजूक योनीचे दोन तांबूस पाकळ्यांमध्ये रसाने भरलेले ओठ स्पष्ट दिसत होते. माझ्या जवळ आल्यामुळे तिच्या योनीतून कामरस पाझरू लागला होता. मी माझ्या हातांनी त्या दोन्ही ओठांना हलकेच फाकवले व आतील गुलाबी पुच्ची पाहू लागलो. आतमधील कामरस आता बाहेर वाहू लागला होता. मी हलकेच माझ्या जिभेच टोक त्या योनीत सारले आणि तो कामरस तोंडात घेतला. माझ्या या कृतीने शिवानी अजून एक्साईट झाली तिच्या तोंडातून आह्ह..असा आवाज आला. त्याची चव मी शब्दात सांगूच शकत नाही थोडासा तुरट आणि थोडासा गोड अशी वेगळीच चव होती त्याची आणि त्याच्या वासाने तर मी पुरता वेडावलो होतो मी अधाशासारखा तिची योनी चाटू लागलो. शिवानी आता पुरती बेभान झाली होती तिने माझे डोके आपल्या योनीवर गच्च दाबून धरले होते. मी तिच्या नितांबांना हातात धरले आणि तिला तशीच उचलून बेडवर बसवलं. तिचे खांदे पकडून तिला तसच झोपवल आणि तिचे दोन्ही पाय गुघ्यात दुमडून फाकवले तशी तिची नाजूक योनी समोर आली मी पुन्हा गुडघ्यावर बसून तिला चाटू लागलो. शिवानी आता पुरती पिसावली होती मी सुद्धा पुरता बेभान झालो होतो थोड्या वेळातच शिवानीच्या तोंडातून आआआह्ह्ह्ह.... असा आवाज आला आला आणि शिवानीच्या योनीतून कामरसाचा धबधबा वाहू लागला. पहिल्यांदा एक जोरदार धार बाहेर पडली ती मी माझ्या तोंडात घेतली त्यानंतर तिच्या योनीतून कामरस वाहू लागला.मी तो सगळा लपालपा चाटला. शिवानीचे सर्वांग थरथरत होते. पण माझे समाधान मात्र झाले नव्हते मी तसेच तिला बेडवर मागे सरकवले आणि बेडवर चढलो तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेतले आणि माझा लंड तिच्या योनीवर ठेवतो एवढ्यात तिने अचानक आपले पाय खाली केले आणि ती उठून बसली..
“ नाही दादा नको प्लीज तू मला प्रॉमिस केल होतस सेक्स करायचा नाही म्हणून...”
“ अग पण माझ समाधान नाही झाल अजून..तू मोकळी झालीस पण मी काय करू?”
मी जरा रागानेच विचारले.
“ सेक्स सोडून काहीही सांग तुझ्या समाधानासाठी मी काहीही करायला तयार आहे पण सेक्स नको रे मला खूप भीती वाटते..मी झाल तरी पाया पडते तुझ्या..”
तिची हि अगतिकता बघून मी सुद्धा विचारात पडलो. आता जर मी हिला जबरदस्ती केली तर पुन्हा हि मला कधीही मिळणार नाही कदाचित उद्या निघूनही जाईल. त्यापेक्षा थोड हिच्या कलाने घेऊया.असा विचार करून मी म्हणालो, ”ठीक आहे.पण मी सांगतो ते कराव लागेल..कबूल?”
“ सेक्स सोडून काहीही सांग मी करायला तयार आहे “
ठीक आहे म्हणून मी खाली उतरलो
“ खाली उतर “ अस म्हणताच शिवानी बेडवरून उतरली आणि माझ्या समोर उभी राहिली. तिच्या योनीवर अजूनही वीर्याचे थेंब दिसत होते आणि थोड वीर्य तिच्या मांड्यांवरून खाली वाहत होत मला राहवल नाही आणि मी पुन्हा तिला मिठी घेतल आणि तिच्या ओठांच चुंबन घेऊ लागलो. दोन मिनिट अशीच गेली आणि मी तिच्या कानात बोललो, “ खाली बस गुडघ्यांवर...”
तस ती खाली बसली आता तिच्या चेहऱ्यासमोर माझा लंड होता.
“ तोंड उघड..”

Quote

Wooww awesome
Keep update

Quote

Plz update

Quote

Pudhe ky jhal
Keep update

Quote

Online porn video at mobile phone


desi bhabhi chudai storylactating sex picsxxx kahaniyahot arpithapanty visible in sareesex malayalam novelsunni picmom ki bursex story in bengali fontbahan ko biwi banayarandi biwi ke glamour kahaniwww.feer xxx.comindian wife swap sex storiesgoshti marathi chawatmallu kambi stories in malayalammilky boobs gifmature auntieswww.mallu aunty.comincast bangla chotiamma payansoothil oll vangum tamil pengal storys photosurdu sex yum storyhindi sex pdfhindi font desi storiespics of hijralund bur storyhot telugu sex stories in telugu fontmalayalam sex stories exbiimarathi chawat katha videosmallu hot aunty imagesex stories hindi marathitelugu ses storiestamil sex story in tamil fontssex kannada storieschikni ladkisex story in urduexbildesi school girls sextamil sex jokes storiessexy cartoon story in hindihttp://eco-otdelka.ru/newreply.php?tid=16168papa betitelugusex stroriessexy storys in urdusexy storyes in hindimaa beta ki storyhindi sexy storysindian sex stories telugu scriptindian mistress storiesaunty sex kadhaigalmeera jasmine fakesreal balatkaraunty scandalsdesi mallu aunty photoschoot ki baalsex tealuguxxnxx sex storiesbig desi boobs picstamil sex stories in tamil fontsi banged my mother in lawdesisex freexxx webcomicdesibbrg blockedhomely girl hottollywood actress sex storiesurdu sex storisgaram gandsexies storytamil sex ebookmalayalam sex stories in malayalam fontkunna palsex stories telugu fontdesi ssex storieschut ka paanitrisha hot sex storiesgang rape stories in hindilatest tamil dirty storytelugu sex kathaluudesi doodh storiessexy bhabhi image